Du klagede for sent!

Næsten på dato og klokkeslæt 11 måneder efter indleveringen af en række klagepunkter mod advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten for tilsidesættelse af god advokatskik har 5 medlemmer af Advokatnævnet voteret …

Hvad siger Advokatnævnet?

Det er så alvorlig en sag, at Advokatnævnet må høres, mener Peer Kølendorf, der nu har klaget til Advokatnævnet over advokat Boris Frederiksens (foto) sagsførelse i den sag, hvor Peer …

Klage til Retssikkerhedschef hos SKAT

Borger- og Retssikkerhedschefen hos SKAT skal nu forholde sig til de forsømmelser, som SKAT udviste i briefingen af advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i forbindelse med ansvarssagen mod Peer Kølendorf. …

Det er ikke vores bord

Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg besluttede i sidste måned efter næsten 7 måneders sagsbehandling, at udvalget ikke vil indbringe Peer Kølendorfs klager over advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten for Advokatnævnet som …

Retssikkerhedspakke med alvorlige mangler

Peer Kølendorf rejser 14. maj 2016 i dagens Berlingske-sektion POLITIKO på side 19 stærk kritik af, at den netop fremlagte politiske aftale om en retssikkerhedspakke for SKATs område ikke beskæftiger …

Berlingske

Kammeradvokaten i udbud

Dagens brev i Berlingske hedder den 9. maj 2016 “Kammeradvokaten i udbud” og handler om monopolet, som statens advokat har, og hvordan Kammeradvokaten forvalter dette monopol, bl.a. i Peer Kølendorfs …