Uhellig alliance – Boris Frederiksen sagde et til retten om hans og SKATs samarbejde med Peer Kølendorfs konkurrenter for at få Peer Kølendorf idømt erstatning for lederansvar. På sin faktura til SKAT har han skrevet noget helt andet. Hvem har fået sandheden? SKAT eller retten? De afslørende fakturatekster fra Boris Frederiksen er dukket op efter 100 dages ekspeditionstid med Peer Kølendorfs anmodning om aktindsigt efter den 7 år lange retssag.

Pakke 5 – oversigtsdokument

 

SKAT OG DE AUTORISEREDE DISTRIBUTØRER

Pressemeddelelse og artikel i Computerworld den 9. september 2004

It-brancheforeningens Distributørudvalgs udsteder, uden foreningens vidende, et sæt ”etiske retningslinjer”. De autoriserede distributører dømmer her alle parallelimportører/brokere ude som uetiske. Distributørudvalget har ikke mandat til at udstede retningslinjerne, som er stærkt konkurrencebegrænsende, og da foreningen senere opdager det, annulleres de uden at have været i kraft.

Kammeradvokatens notat af 15. februar 2005

I sagen om Comitels momsrefusioner vedrørende de handler, som den trojanske hest i Comitel misbrugte selskabet til at indgå, stiller Kammeradvokaten sig selv om SKAT en række spørgsmål om, hvad brokerbranchen og brokermarkedet går ud på. SKAT får til opgave at finde svarende på spørgsmålene.

Computerworld den 23. marts 2005

SKAT og de autoriserede distributør har indgået en alliance om, at det bestemmende for SKATs vurdering af brokerne skal være Distributørudvalgets vurdering af, hvad der er »almindelig praksis« for en distributør. Ud over af distributørerne med deres ”etiske retningslinjer” i forvejen har dømt brokerne ude som uetiske, anser distributørerne, her ved udvalgets formand Ole Eklund, dem for indblandet i svindel.

E-mail af 28. marts 2005 fra Ole Eklund til Martin Vollmer

Distributørudvalgets formand Ole Eklund og SKAT korresponderer om, hvordan distributørerne agerer på distributørmarkedet. Emnerne er de samme som dem, der er nævnt i Kammeradvokatens notat af 15. februar 2005. Hvordan brokerne agerer på brokermarkedet, nævnes ikke.

 

KAMMERADVOKATEN MISBRUGER IT-BRANCHEFORENINGEN

SKATs processkrift 6 af 25. november 2013

Kammeradvokaten oplyser til retten, at jeg trådte ud af it-brancheforeningen, fordi foreningen fandt min og Comitels ageren i strid med god brancheskik, uanset at jeg ikke havde gjort noget ulovligt.

Referat af it-brancheforeningens hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2008

Sandheden er, at jeg ikke udtrådte af brancheforeningen. Det var ikke foreningen, men Distributørudvalget, der forsøgte at presse mig ud med en eksklusionsindstilling, og foreningen afviste dette angreb som grundløst. It-brancheforeningen traf afgørelse om, at jeg og Comitel ikke har handlet i strid med god brancheskik.

Erklæring af 7. og 9. marts 2014 fra Kim Østrup og Peter Grøndahl

To daværende medlemmer af it-brancheforeningens hovedbestyrelse afgav en fælles erklæring til Østre Landsret. De erklærer bl.a., at hovedbestyrelsen i eksklusionssagen ikke fik ”antydning af et svar” fra distributørerne på, ”hvad Peer Kølendorf burde have gjort”, at ”Flere hovedbestyrelsesmedlemmer undrede sig over, at sagen overhovedet var bragt frem til Hovedbestyrelsen på trods af Forretningsudvalgets indstilling om afvisning, og uden at der var nogen reelle argumenter”, at ”i denne sag var afgørelsen meget klar”, og at ”Distributørudvalget fra starten havde søgt at bygge en sag op mod Peer Kølendorf på et grundlag, der i alle henseender var tvivlsomt”.

 

KAMMERADVOKATENS OPLYSNINGER TIL RETTEN

Peer Kølendorfs processkrift H af 11. marts 2014

Jeg bad Kammeradvokaten om at oplyse, om der havde været korrespondance mellem Skatteministeriet/SKAT/Kammeradvokaten og Ole Eklund/medlemmer af Distributørudvalget, og om uvedkommende havde modtaget eller haft adgang til oplysninger om sagen.

SKATs processkrift 7 af 29. april 2014

Kammeradvokaten oplyste til retten, at nej, det havde der ikke, og det havde de ikke, ud over bilag 109, der er en udveksling af e-mails i september/oktober 2013 mellem Kammeradvokaten og Ole Eklund om Distributørudvalgets angreb på mig i 2008. Kammeradvokaten vidste da ikke, at jeg var i besiddelse af korrespondancen den 28. marts 2005 mellem Ole Eklund og SKAT.

Bilag 109 og 109.1

Peer Kølendorfs processkrift J af 27. juni 2014

Jeg bad Kammeradvokaten om at oplyse, om der havde været korrespondance mellem SKAT/Kammeradvokaten og Jørn Rosenmeier/andre distributører. Jørn Rosenmeier havde tidligere meldt sig ud af it-brancheforeningen i protest mod min plads i hovedbestyrelsen.

SKATs processkrift 8 af 7. august 2014

Kammeradvokaten oplyste til retten, at nej, det havde der ikke.

Kammeravokatens salærspecifikation af 10. december 2012
Kammeradvokatens salærspecifikation af 4. december 2013
Kammeradvokatens salærspecifikation af 1. april 2014
Kammeradvokatens salærspecifikation af 7. juli 2014

Den 6. juni 2016 udleverede SKAT, som aktindsigt, Kammeradvokatens salærspecifikationer. I perioden fra den 10. december 2012 til den 7. juli 2014 har Kammeradvokaten 23 – TREOGTYVE – gange oplyst til SKAT, at SKAT har betalt for, at Kammeradvokaten har haft telefonsamtaler, e-mails og møder med Ole Eklund, Jørn Rosenmeier og andre distributører, heriblandt ”forespørgsel om bistand” og fremsendelse fra Kammeradvokaten af ”referat og bilag til sagen”. 11 gange vedrører det Kammeradvokatens samarbejde med Jørn Rosenmeier, 20 gange ligger før processkriftet af 29. april 2014, og alle 23 gange ligger før processkriftet af 7. august 2014.

Download hele pakke 5 som zip fil