Advokat og partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen forsøgte i ramme alvor at få mig dømt for lederansvar alene på vidneudsagn fra bl. a. SKATs medarbejdere. De skulle forklare om 12-13 år gamle forhold, uden at jeg skulle vide, hvad de ville sige, for den dokumentation, der var i bunkevis, skulle ikke frem, fordi den ifølge Boris Frederiksen enten var intern eller slet ikke eksisterede. Men dokumentationen kom frem og fortalte noget andet end SKATs medarbejdere. Boris Frederiksen forberedte og gennemførte mange møder med vidnerne fra SKAT og mine konkurrenter, kan man læse på fakturaerne fra Boris Frederiksen til SKAT. Et orkestreret skuespil? Nej sagde Boris Frederiksens kollega Steffen Sværke på et debatmøde hos CEPOS: “Vidnerne har sagt, hvad de kunne huske”. Der er ganske enkelt “intet belæg” for kritikken.

Læs oversigtsartiklen til dokumentationspakke 6 med henvisninger til dokumenterne og download dokumenterne enkeltvis efter behov bagefter.

Bilag 1: Kammeradvokatens indlæg hos CEPOS
Bilag 2: SKATs ankestævning
Bilag 3: SKATs processkrift 4
Bilag 4: Peer Kølendorfs processkrift D
Bilag 5: Peer Kølendorfs processkrift E
Bilag 6: Kammeradvokatens indlæg oktober 2012
Bilag 7: Kammeradvokatens hjemmeside
Bilag 8: ØLs dom med vidneforklaring fra KHJ
Bilag 9: Øls dom med vidneforklaring fra MH
Bilag 10:Øls dom med vidneforklaring fra RN
Bilag 12:Kammeradvokatens faktura spec 2