Her er Pakke 1, den første af en række pakker, der over 11 sider med links til processkrifter viser, at Kammeradvokaten i sagen mod mig talte usandt og bagefter også har forklaret sig med usande informationer, som statens advokat oven i købet har kaldt fakta. Denne og de følgende pakker, som er bebudet i mit synspunkt i POLITIKO i Berlingske lørdag den 14. maj 2016, har det formål at afdække på dokumentarisk vis, hvordan Kammeradvokaten så at sige gik planken ud for at få mig dømt. Var det lykkedes, var jeg blevet personlig ruineret med en samlet regning på over 200 mio. kr. Hvilke konsekvenser skal denne sagsførelse have for Boris Frederiksen, den ansvarlige partner fra Kammeradvokaten i sagen? Denne pakke og de efterfølgende her på UnfairModpart.dk kan ikke lægges til side med et “Det var så det!”

Læs oversigtsartiklen med henvisninger til dokumenterne og download dokumenterne enkeltvis efter behov bagefter.

Pakke 1 – oversigtsdokument
Oversigtsartiklen med henvisninger til dokumenterne

SKATs processkrift 1 af 14. februar 2011
Kammeradvokaten benægter, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist.

SKATs processkrift 3 af 27. februar 2012
Kammeradvokaten benægter for 2. gang, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist.

SKATs processkrift 4 af 26. juli 2012
Kammeradvokaten benægter for 3. gang, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist.

Kammeradvokatens indlæg af 24. oktober 2012
Kammeradvokaten benægter for 4. gang, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist. Kammeradvokaten oplyser, at der slet ikke eksisterer noget materiale herom.

Peer Kølendorfs processkrift F af 5. november 2012
Peer Kølendorf giver bemærkninger vedrørende Kammeradvokatens oplysninger om SKATs viden og mistanke. Peer Kølendorf kan citere fra hemmelige dokumenter fra myndighedernes Gul Geber-styregruppe, hvis eksistens Kammeradvokaten netop har benægtet, og hvori Kammeradvokaten selv var medlem.

Kammeradvokatens hjemmeside den 17. april 2016
Kammeradvokaten oplyser, at Kammeradvokaten velvilligt stillede dokumenterne til rådighed for Peer Kølendorf.

SKATs processkrift 5 af 30. november 2012
Kammeradvokaten benægter for 5. gang, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist. Kammeradvokaten beklager sig over, at Kammeradvokaten ikke ved, hvorfra Peer Kølendorf har fået de hemmelige dokumenter.

SKATs processkrift 6 af 25. november 2013
Kammeradvokaten benægter for 6. gang, at SKAT havde haft nogen mulighed for at reagere over for Gul Feber-svindlen, førend det var sent, og dermed afværge tabet helt eller delvist.

SKATs processkrift 6 af 25. november 2013
Kammeradvokaten beklager sig for 2. gang over, at Kammeradvokaten ikke ved, hvorfra Peer Kølendorf har fået de hemmelige dokumenter.

Peer Kølendorfs processkrift H af 11. marts 2014
Peer Kølendorf stiller spørgsmål til Kammeradvokatens oplysninger.

SKATs processkrift 7 af 29. april 2014
Kammeradvokaten nægter at svare på spørgsmålet.

Peer Kølendorfs processkrift J af 27. juni 2014
Peer Kølendorf gentager spørgsmålet.

SKATs processkrift 8 af 7. august 2014
Kammeradvokaten erkender, efter 5 1/2 års benægtelser og efter vedholdende spørgsmål, en måned inden domsforhandlingen, at når Peer Kølendorf indsendte oplysninger til SKAT i samarbejdet mod momskarruseller, så var det til brug for SKATs arbejde mod momskarruseller (nemlig til at foretage risikoanalyser vedrørende momssvindel).

Hent hele pakke 1 som Zip fil