Unfair Modpart

Skal der mirakler til, hvis man skal slippe helskindet fra sager, der føres af SKAT og Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten? Kun fordi erhvervsmanden Peer Kølendorf havde gemt 15 år gamle emails og tilfældigt fandt dokument, som Boris Frederiksen hævdede ikke fandtes, blev han frifundet for et personligt erstatningskrav på ialt 220 mio. kr. Hvem sagde uholdbar sagsførelse?

Download bogen "Efterspil" Læs sagens dokumenter

Unfair modpart

Erhvervsmanden Peer Kølendorf er nu frikendt ved vores to højeste retsinstanser for en påstand fra SKAT om ledelsessvigt. Advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten talte usandt, manipulerede og skjulte dokumenter, da han gennem 7 år prøvede at få Peer Kølendorf dømt til at betale en personlig erstatning på over 200 mio. kr. UNFAIR MODPART følger op på sagen og det efterspil, der er i gang. Peer Kølendorf har udgivet en bog med titlen Efterspil og henvendt sig til Advokatrådet om Boris Frederiksens mulige uetiske adfærd.

Seneste Nyt

Du klagede for sent!

Næsten på dato og klokkeslæt 11 måneder efter indleveringen af en række klagepunkter mod advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten for tilsidesættelse af god advokatskik har 5 medlemmer af Advokatnævnet voteret …

Hvad siger Advokatnævnet?

Det er så alvorlig en sag, at Advokatnævnet må høres, mener Peer Kølendorf, der nu har klaget til Advokatnævnet over advokat Boris Frederiksens (foto) sagsførelse i den sag, hvor Peer …

Klage til Retssikkerhedschef hos SKAT

Borger- og Retssikkerhedschefen hos SKAT skal nu forholde sig til de forsømmelser, som SKAT udviste i briefingen af advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i forbindelse med ansvarssagen mod Peer Kølendorf. …

Det er ikke vores bord

Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg besluttede i sidste måned efter næsten 7 måneders sagsbehandling, at udvalget ikke vil indbringe Peer Kølendorfs klager over advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten for Advokatnævnet som …