Hvordan kunne der forløbe næsten 5 år før Boris Frederiksen fandt ud af, at han var på vildspor. SKATs medarbejdere kan vel tale, men åbenbart kun når de bliver spurgt. Og den research havde Boris Frederiksen ikke foretaget i sin iver efter at føre en sag. Så det måtte vente til retslokalet. Og hvordan kunne Boris Frederiksen udlægge materialet, da det blev fundet som fejlarkiveret, stik modsat medarbejderne hos SKAT? Og hvordan kunne Boris Frederiksen fortsætte sagen? Læs pakke 4 og få et rystende indblik i, hvordan Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten arbejder.

Læs oversigtsartiklen med henvisninger til dokumenterne og download dokumenterne enkeltvis efter behov bagefter.

Pakke 4 – oversigtsdokument

Overblik

På grund af omfanget af dokumentation i denne pakke følger her et detaljeret overblik.

SKATs ønske om at modtage oplysninger i arbejdet imod momskarruseller

17.11.1998 Møde mellem Told- og Skattestyrelsen, forskellige told- og skatteregioner samt Peer Kølendorf
Emne: Samarbejde imod momskarruseller. Jeg begynder at indsende oplysninger til SKAT løbende.

27.07.1999 Cirkulære nr. 123
Man kan friholdes for strafansvar vedrørende andre virksomheders momssvindel ved at indsende oplysninger til SKAT.

2003 Østre Landsrets dom af 31. oktober 2014 om SR-SKAT 2003.164
SKAT skriver i en artikel i de statsautoriserede revisorers tidsskrift, at ”En måde at sikre sig på – eller måske som hjælp til at få afsløret en svindler – kan være at rette henvendelse til det lokale ToldSkat”.

04.10.2007 Københavns Byrets dom i Gul Feber-straffesagen
SKATs medarbejder forklarer om, at indsendelse af oplysninger til SKAT er en relevant foranstaltning mod at blive indblandet i momssvindel.

Min indsendelse af oplysninger

2003-2004 Gul Feber-perioden i november 2003 – november 2004, hvori den trojanske hest i Comitel – uden mit vidende – misbruger Comitel til at indgå handler med svindlerne. Hver måned indsendte jeg oplysninger til SKAT om samhandelspartnere, herunder samtlige leverandører og aftagere i de relevante handler. SKAT modtog også købs- og salgsfakturaer, og SKAT modtog alle disse oplysninger, forinden SKAT skulle udbetale Comitels momsrefusioner.

Kammeradvokatens oplysninger til retten under sagen

16.08.2010 Peer Kølendorfs processkrift A
Oplyser om indsendelsen af oplysninger til SKAT.
Brev af 31. oktober 2003 fra Comitel A/S til ToldSkat København
Note af 30. januar 2002 fra Comitel til Told & Skat

14.02.2011 SKATs processkrift 1
Kammeradvokaten/Boris Frederiksen bestrider, at det er sket.

20.06.2011 Peer Kølendorfs processkrift B
Jeg har fundet e-mails tilbage fra februar 2004, hvori min kontaktperson hos SKAT spørger til oplysningerne for januar 2004 (fordi jeg på SKATs anmodning havde sendt dem til nogle andre i SKAT) og takker for samarbejdet vedrørende momskarruseller.
E-mails den 10. februar 2004 fra og til Mia Pedersen, SKAT

27.02.2012 SKATs processkrift 3
Boris Frederiksen benægter for 2. gang, at jeg hver måned indsendte oplysninger til SKAT om samhandelspartnere.

26.07.2012 SKATs processkrift 4
Boris Frederiksen benægter for 3. gang, at jeg hver måned indsendte oplysninger til SKAT om samhandelspartnere.

30.11.2012 SKATs processkrift 5
Boris Frederiksen  benægter for 4. gang, at jeg hver måned indsendte oplysninger til SKAT om samhandelspartnere.

08.07.2013 Peer Kølendorfs processkrift G
Jeg har fundet e-mails tilbage fra 2002 med SKAT.
E-mail af 2. december 2002 fra Annette Nielsen, Told- og Skattestyrelsen

25.11.2013 SKATs processkrift 6
Boris Frederiksen erkender nu, at jeg hver måned indsendte oplysninger til SKAT om samhandelspartnere. Kammeradvokaten oplyser, at materialet havde været ”fejlarkiveret”.

Boris Frederiksen oplyste dog, at SKAT alene brugte oplysningerne til den ”almindelige ligning” (dvs. opgørelsen af skatte- og afgiftstilsvar), og Kammeradvokaten oplyste, at de indsendte oplysninger var mangelfulde.

Min kontaktperson hos SKAT forklarer senere som vidne i Østre Landsret, at hun godt kunne huske, at jeg indsendte oplysninger, og at oplysningerne blev anvendt i arbejdet mod momssvindel.
Østre Landsrets dom af 31. oktober 2014, vidneforklaring

11.03.2014 Peer Kølendorfs processkrift H
Spørger til Boris Frederiksens oplysning om den ”almindelige ligning”. Spørger til, hvordan ”fejlarkiveringen” har forårsaget Kammeradvokatens benægtelser af, at jeg overhovedet indsendte oplysninger. Dokumenterer, at de indsendte oplysninger er fuldstændige.

29.04.2014 SKATs processkrift 7
Boris Frederiksen nægter at forholde sig til spørgsmålene. Kammeradvokaten erkender, at de indsendte oplysninger er fuldstændige.

27.06.2014 Peer Kølendorfs processkrift J
Gentager spørgsmålene.

07.08.2014 SKATs processkrift 8
Boris Frederiksen erkender, at SKAT anvendte oplysningerne fra mig i arbejdet mod momssvindel. Boris Frederiksen oplyser, at ”Der har således ingenlunde været tale om, at SKAT ikke har ønsket at oplyse nærværende sag.”

Betydningen for sagen af mit samarbejde med SKAT

31.10.2014 Østre Landsrets dom
Lægger betydelig vægt på mit samarbejde med SKAT og min faste indsendelse af oplysninger til SKAT.

14.11.2014 SKATs ankestævning
Boris Frederiksen indstiller til SKAT, at landsrettens dom ankes til Højesteret. SKAT følger indstillingen.
SKATs delafgørelser af 2. marts 2016 og maj 2016 del 1 og del 2 vedrørende min anmodning om aktindsigt

11.02.2016 Højesterets dom
Lægger betydelig vægt på mit samarbejde med SKAT og min faste indsendelse af oplysninger til SKAT.

Hent hele pakke 4 som zip fil