Mellem Boris Frederiksens ledsagebrev til stævningen mod Peer Kølendorf og frifindelsesdommen ved først Østre Landsret 31. oktober 2014 og siden Højesteret 11. februar 2016 er næsten på dato forløbet 7 år. Eller 2500 dage. Eller 6000 dokumentsider og 1000 processkriftsider. Omkostningerne alene til advokater ventes at nærme sig 30 mio. kr.

 

Åbent brev til skatteministeren

”Har staten den advokat, vi fortjener?” Det spørger Peer Kølendorf om i et åbent brev til skatteminister Karsten Lauritzen og direktør for SKAT Jesper Rønnow Simonsen. Anledningen er, at Kammeradvokaten i en redegørelse fra 17. april 2016 på Kammeradvokatens hjemmeside prøver at forklare sin rolle i ”den såkaldte Kølendorf-sag”. ”Det er naturligt, at Kammeradvokaten kan kommentere min kritik, men at gentage de ting, der af landsret og Højesteret er tilsidesat, er efter min mening ikke god advokatskik,” skriver Peer Kølendorf bl.a. i det åbne brev, der er dateret 20. april 2016 og stilet til Kammeradvokatens klienter.
Har staten den advokat vi fortjener

Skatteminister Karsten Lauritzen sender 26. april 2016 brev til Peer Kølendorf om hans sag.
Læs skatteministerens brev her

 

Ledsagebrevet

Her fortæller Boris Frederiksen i 2009, at han har vurderet, at Peer Kølendorf er personligt ansvarlig for et tab hos SKAT på 144 mio. kr.
Læs Boris Frederiksens ledsagebrev

 

Østre Landsrets dom

Efter ni retsdage i september 2014 afsagde Østre Landsret sin frifindelsesdom på 132 sider den 31. oktober 2014. Retsformand Bertil Vollmond bemærkede under domsforhandlingen, at retten fandt spørgsmålet om culpa ganske banalt i sagen og ville gøre sig umage med at forklare sig i dommen, så det ikke blev nødvendigt at gå i Højesteret. Via aktindsigten har vi i marts 2016 fået nys om, hvorfor Boris Frederiksen fandt, at Østre Landsret havde misforstået både sagen og juraen. Boris Frederiksen står helt alene med sin opfattelse.
Læs Østre Landsrets dom af 31. oktober 2014

 

Højesterets dom

5 dommere i Højesteret afgjorde 11. februar 2016, at Østre Landsrets frifindelse af Peer Kølendorf skulle stadfæstes. Herefter er Peer Kølendorf frifundet af 8 dommere, foruden de tre i Østre Landsret også de fem i Højesteret. Der er intet at hente for SKAT og Boris Frederiksen i de to domme.
Læs Højesterets dom af 11. februar 2016

 

Efterspil om SKAT og Kammeradvokaten

Allerede inden Højesteret havde afsagt dommen, besluttede Peer Kølendorf, at han ville klage over Boris Frederiksens uetiske adfærd under sagen og skrive en MiniBook til bl.a. Folketingets 179 medlemmer og ministerierne. Den kan klikkes op her. Den foreligger også i et trykt format 10 cm X 15 cm, så den kan være i lommen. Det er godt at være klædt på til bedre retssikkerhed.
Læs Bogen “Efterspil”

 

Henvendelse til Advokatrådet

Alle danske advokater skal være medlem af Det danske Advokatsamfund. Advokaternes etiske regler gør det helt oplagt at prøve Boris Frederiksens adfærd af.
Henvendelse til advokatrådet

 

Aktindsigt SKAT

Der er anmodet om aktindsigt i SKATs håndtering af sagen mod Peer Kølendorf. Det fremsendte brev med oplistningen af ønsker bringes her.
Læs anmodning om aktindsigt til SKAT

SKAT skrev tirsdag morgen til Peer Kølendorf, at man ikke har kunnet indfri løftet om at færdigbehandle hans anmodning om aktindsigt fra 17. februar inden for 14 arbejdsdage. ”Det skyldes, at afgørelsen af din anmodning kræver en nærmere gennemgang af et stort antal dokumenter” skriver SKAT, der nu forventer at kunne færdigbehandle anmodningen om aktindsigt inden for 10 arbejdsdage.
SKATs begrundelse

 

Aktindsigt Skatteministeriet

Anmodningen om aktindsigt er også sendt til Skatteministeriet.
Læs brev om aktindsigt til Skatteministeriet

 

Aktindsigt Finansministeriet

Anmodningen om aktindsigt er også sendt til Finansministeriet.
Læs brev om aktindsigt til Finansministeriet
Læs Finansministeriets afgørelse om aktindsigt

 

Skatteministeriets afgørelse

Det forekommer noget overraskende, at Skatteministeriet i sit svar på aktindsigtsanmodningen bemærker, at ministeriet ikke har haft noget med sagen at gøre. Skatteministeriet var sagsøger i sagen mod Peer Kølendorf. Hvis ministeriet på trods af, at det er sagsøger, ikke har haft noget med sagen at gøre, hvad er det så for nogle interne oplysninger, de har, som ikke kan udleveres?
Læs afgørelsen
Bilag fra Skatteministeriet

 

Delafgørelse om aktindsigt Punkt 1

SKAT har svaret på anmodningen om aktindsigt med et brev omhandlende punkt 1. Det usædvanlige i svaret er et presseberedskab, der forklarer SKATs grunde til at anke til Højesteret. SKAT henholder sig til Boris Frederiksens anbefaling. Om den siger alle jurister: Helt uforståeligt.
Læs delsvar fra SKAT på Aktindsigt

 

Delafgørelse om aktindsigt Punkt 2

Læs delafgørelse 2 fra SKAT 1 af 2
Læs delafgørelse 2 fra SKAT 2 af 2

 

Intern analyse af SKATs delsvar på Aktindsigt

Siden sagen mod Peer Kølendorf startede i 2009 har et team af rådgivere og nære medarbejdere fulgt udviklingen dag for dag. SKATs delsvar på aktindsigten efter Højesterets frifindelse har resulteret i denne analyse i gruppen.
Læs intern analyse af SKATs delsvar på Aktindsigt

 

Korrespondance med Boris Frederiksen

Peer Kølendorf spurgte i en mail til Boris Frederiksen, hvad der var ”forkert” i hans udtalelser til Berlingske Business. Han fik en reaktion, men ikke et svar, og en ny mail har ikke kastet svar af sig.
Mail 1 til Boris Frederiksen og svar
Mail 2 til Boris Frederiksen

 

SDU-forskeren og juristen Frederik Waages artikel om loyalitet mm i det offentliges retssagsførelse

Frederik Waage spørger i sin artikel fra 2013, om man kan tale om et nederlag for staten, hvis en borger får medhold i sin fortolkning af en vedtaget lov i Folketinget, og så stiller han et direkte spørgsmål, der i høj grad falder ind under den sag, som SKAT har rejst og tabt mod erhvervsmanden Peer Kølendorf
Læs artiklen “Om loyalitet, forvaltningsretlige principper og det offentliges retssagsførelse”

 

Peer Kølendorfs anmodning om aktindsigt for at få afklaret honorarforholdene i sagen

Peer Kølendorf har 30. marts 2015 søgt aktindsigt hos Finansministeriet omkring honorarforholdene for Kammeradvokaten i det syv år lange nu afsluttede sagskompleks. I forvejen har SKAT meddelt, at deres svar på aktindsigtsanmodningen fra 17. februar 2016 tidligst ville ligge klar 10 arbejdsdage efter Påske.
Anmodningen om aktindsigt

 

Advokatsamfundets brev med svaret fra Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg

Efter syv måneder svarede Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg i oktober 2016 på Peer Kølendorfs henvendelse om en undersøgelse af mulighederne for at rejse en sag ved Advokatnævnet mod advokat Boris Fredriksen for brud på de advokatetiske regler. Brevet kan oversættes som en udmelding ”Det er ikke vores bord” fra advokatkollegaerne, fordi man mener, at kritikpunkterne mod Boris Frederiksen er domstolsspørgsmål eller klientens dvs SKATs ansvar.
Læs svaret fra Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg her

 

Klage til Retssikkerhedschef hos SKAT

Det er klienten SKAT og ikke vores advokatkollega Boris Frederiksen, der skal kritiseres for at have benægtet FAKTUM i sagen SKAT mod Peer Kølendorf, mener Regeludvalget under Advokatrådet. Kan det fejes ind under ”FEJLARKIVERING”, som har været undskyldningen indtil nu for at sagen ikke blev stoppet mange år tidligere og mange millioner kroner i sagsomkostninger mindre.
Læs klagen til SKAT fra Peer Kølendorf her

 

Hvad siger Advokatnævnet?

Hvor går grænsen for, hvad en advokat kan tillade sig i sin sagsførelse for en klient? Det skal Advokatnævnet vurdere i behandlingen af den klage, som Peer Kølendorf har indgivet om konkrete kritikpunkter i sagen, som Boris Frederiksen på vegne af SKAT anlagde i 2009, og hvor Peer Kølendorf blev pure frifundet ved Østre Landsret og i Højesteret.
Læs klagen her