Retssikkerhedspakke med alvorlige mangler

Peer Kølendorf rejser 14. maj 2016 i dagens Berlingske-sektion POLITIKO på side 19 stærk kritik af, at den netop fremlagte politiske aftale om en retssikkerhedspakke for SKATs område ikke beskæftiger sig med, hvordan man får styr på statens advokat, Kammeradvokatens, sagførelse. “Mit sagsforløb kan sagtens gentage sig i fremtiden uanset de tiltag, der nu ligger på bordet. Det er helt uacceptabelt.” Peer Kølendorf bebuder i sin kommentar, at der nu bliver fremlagt foreløbig 3 pakker på www.unfairmodpart.dk i de kommende dage. Pakkernes indhold påviser, at kvalitetskravene til advokatetik, til troværdighed og redelighed som samarbejdspartner og repræsentant for staten ikke er opfyldt. Og pakkerne vil som sådan kunne danne grundlag for en mulig sag ved Advokatnævnet.

Pakkerne er under udarbejdelse. Indtil da læs hele kommentaren fra Berlingske her i pdf