Det er ikke vores bord

Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg besluttede i sidste måned efter næsten 7 måneders sagsbehandling, at udvalget ikke vil indbringe Peer Kølendorfs klager over advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten for Advokatnævnet som en disciplinærsag.

Begrundelsen for beslutningen fremgår af brevet til Peer Kølendorf med kopi til Boris Frederiksen. Udvalget mener bl.a., at nogle klagepunkter skulle have været rejst i retten, fordi de er et domstolsanliggende (selv om der er tale om faktiske forhold, som der ikke er strid om), og det er SKAT, der skal klages over, hvis vigtige oplysninger er blevet undertrykt. Endelig tager Advokatrådet forklaringer fra Boris Frederiksen for gode varer om bl.a. Kammeradvokatens rådgivning af SKAT og om benægtelse af eksistensen af bestemt internt materiale.

Peer Kølendorf siger om brevet fra Advokatsamfundet:

”Jeg har troet, at Advokatrådet tog sig af advokaters etiske fremfærd, og domstolene har så til opgave at afgøre retstvister mellem parter repræsenteret ved advokater. Nu forstår jeg, at domstolene skal klare begge dele. Advokatrådets svar på min henvendelse betyder, at jeg nu vil gå til retssikkerhedschefen hos SKAT med min klage over undertrykkelsen af vigtigt materiale i sagen. Og så vil jeg rejse en sag ved Advokatnævnet uden Advokatrådets deltagelse. I Advokatnævnet sidder som bekendt mange ikke advokater, der kan se sagerne ud fra et samfundsperspektiv og ikke som advokater ud fra et kollegialt synspunkt.

Jeg blev frifundet for et lederansvar, der ville have ruineret mig, fordi jeg havde arkiveret mails tilbage fra 2004. Uden fremlæggelsen af de tolv år gamle mails til og fra SKAT, som Boris Frederiksen på vegne ad SKAT bestred eksistensen af, kunne jeg være blevet dømt fra hus og hjem. At SKAT og Boris Frederiksen kan slippe af sted med at sige ”FEJLARKIVERING”, holder ingen steder.”

I henvendelsen til Advokatrådet af 22. marts 2016 rejste Peer Kølendorf kritik af advokat Boris Frederiksen for interessekonflikt, unødige retsskridt og utilbørlig sagsførelse samt påvirkning af vidner og kontradiktion.

”Min henvendelse tager udgangspunkt i Advokatsamfundets formål med at sikre tilliden til advokater og at sikre et sundt retssamfund. Det er en alvorlig sag at blive retsforfulgt som privatperson af staten. Det kan koste velfærd og betyde ruin, og det kan ske for enhver. Der er vel en formodning for, at staten, når den sagsøger private borgere, gør det på et solidt grundlag bestående af en loyal gengivelse af fakta, en juridisk kyndighed på højt niveau og en gennemgående sober sagsførelse. Staten repræsenterer os alle sammen og udgør over for den enkelte borger en overmagt.

Når Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg nu siger, at det ikke er godtgjort, at advokat Boris Frederiksen har nægtet eksistensen af bestemt internt materiale, må jeg konkludere, at sagbehandlerne i Advokatrådet ikke har læst processkriftvekslingen i sagen mod undertegnede,” siger Peer Kølendorf.

Læs Advokatsamfundets brev med svaret fra Advokatrådets Regel- og Tilsynsudvalg i sin helhed her.

Klagepunkterne i henvendelsen til Advokatrådet findes under Dokumenter.