Klage til Retssikkerhedschef hos SKAT

Borger- og Retssikkerhedschefen hos SKAT skal nu forholde sig til de forsømmelser, som SKAT udviste i briefingen af advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i forbindelse med ansvarssagen mod Peer Kølendorf. Sagen endte med frifindelse 3-0 i Østre Landsret og 5-0 i Højesteret, men sagskomplekset, der har kostet i omegnen af 30 mio kr, burde aldrig være nået længere end til de indledende skriftvekslinger i 2009, fordi der var et tæt samarbejde mellem SKAT og Peer Kølendorf. Det bestred SKAT helt frem til vidneførslen i Østre Landsret i 2014. Begge retsinstanser lægger stor vægt på samarbejdet i bedømmelsen af sagen. Boris Frederiksen har meddelt, at der var tale om ”FEJLARKIVERING” fra SKATs side. Det giver imidlertid ingen mening i sammenhængen. Derfor må Borger- og Retssikkerhedschefen nu se på sagen.

Klagen til SKAT kan læses i sin fulde længde her