Tre spørgsmål til skatteminister Karsten Lauritzen

Retsordfører, folketingsmedlem Pernille Skipper fra Enhedslisten rejser i dag den 06.04.2016 tre spørgsmål til skatteminister Karsten Lauritzen i kølvandet på Kammeradvokatens sagsførelse for SKAT og Skatteministeriet mod Peer Kølendorf. Det er spørgsmålene 333, 334 og 335 om procedurerne hos SKAT, når det skal vurderes om, der skal føres retssager, om mulighederne for at staten kan bruge anden rådgivning end Kammeradvokaten og om hvilke selvstændige interne, juridiske vurderinger, der er foretaget i SKAT, og om der har været uenighed internt i SKAT. Spørgsmålene fra Pernille Skipper direkte og gennem Folketingets Skatteudvalg kan læses her:

Spørgsmål 333

Spørgsmål 334

Spørgsmål 335