Nej til aktindsigt fra Skatteministeriet

Skatteministeriet har i brev dateret den 14. marts 2016 sagt nej til at udlevere materialer, der besvarer de spørgsmål, Peer Kølendorf har stillet i sin anmodning om aktindsigt den 17. februar 2016. Svaret fra ministeriet er bemærkelsesværdigt, fordi det som det første oplyser, at Skatteministeriets departement ikke har været involveret i den pågældende retssag, idet der var tale om et civilretligt erstatningssøgsmål. Det harmonerer dårligt med, at Skatteministeriet optræder som sagsøger i sagen, hvor ministeriet har været repræsenteret af Kammeradvokaten ved Boris Frederiksen. Skatteministeriet har tabt sagen ved både Østre Landsret og Højesteret med sammenlagt 8-0 i dommerstemmer.

 

Om tilbageholdenheden med at udlevere andre papirer end en kortfattet information til ministeren, skriver Skatteministeriet til Peer Kølendorf:

”Ministeriet har endeligt overvejet, om de resterende oplysninger i dokumentet helt eller delvist burde udleveres efter princippet om meroffentlighed jf offentlighedslovens § 14, stk 1. Skatteministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn til den interne beslutningsproces, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 23, stk, nr. 1, og på den anden side de interesser, der må antages at ligge bag din anmodning om aktindsigt. Skatteministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de resterende oplysninger. Der henvises til vedlagte kopi af ovennævnte dokument.

Peer Kølendorf siger:

”Jeg har svært ved at se, hvad der er opad og nedad i Skatteministeriets svar. Ministeriet står som sagsøger, men har ikke været involveret, skriver man. Alligevel har man materiale, som jeg har efterlyst, men man vil skjule det for mig. Det harmonerer dårligt med den tilstræbte åbenhed, Skatteministeriet har argumenteret for på det seneste omkring hensyn til borgeren og retssikkerheden. Man skal næppe tage det, der siges for andet end tomme ord.”

Svar og bilag/dokument fra Skatteministeriet kan læses i sin helhed under Dokumenter på dette website

One thought on “Nej til aktindsigt fra Skatteministeriet

  1. Pingback: Kammeradvokaten under historisk pres fra borger. - Allan Ohms

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *