Aktindsigt om omkostninger giver skævt resultat

Moderniseringsstyrelsen har den 08. april 2016 svaret imødekommende på en anmodning om aktindsigt fra Peer Kølendorf til Finansministeriet. Af svaret fremgår et beløb i omkostninger på sags. nr. 227/14 Skatteministeriet, SKAT mod Peer Kølendorf ved Højesteret. Da summen i omkostninger til honorar og retsafgift samt omkostninger til modpart er ganske mange millioner kroner fra, hvad Østre Landsret og Højesteret tildelte i sagsomkostninger, må svaret konstateres ikke at være fyldestgørende i forhold til Peer Kølendorfs ønske om indsigt i de samlede omkostninger ved at føre den syv år lange sag mod ham. Tilsyneladende har sagen hos staten to forskellige numre ved Højesteret og Østre Landsret. Der er derfor den 10. april 2016 fremsendt en supplerende anmodning om aktindsigt til Moderniseringsstyrelsen. Både svaret og den ny anmodning om aktindsigt kan læses i sin helhed under Dokumenter. Peer Kølendorf afventer fortsat svar fra SKAT på aktindsigtsanmodningen af 17. februar 2016.