Dokumenterede usandheder i pakker

Her er Pakke 1, den første af en række pakker, der over 11 sider med links til processkrifter viser, at Kammeradvokaten i sagen mod mig talte usandt og bagefter også har forklaret sig med usande informationer, som statens advokat oven i købet har kaldt fakta. Denne og de følgende pakker, som er bebudet i mit synspunkt i POLITIKO i Berlingske lørdag den 14. maj 2016, har det formål at afdække på dokumentarisk vis, hvordan Kammeradvokaten så at sige gik planken ud for at få mig dømt. Var det lykkedes, var jeg blevet personlig ruineret med en samlet regning på over 200 mio. kr. Hvilke konsekvenser skal denne sagsførelse have for Boris Frederiksen, den ansvarlige partner fra Kammeradvokaten i sagen? Denne pakke og de efterfølgende her på UnfairModpart.dk kan ikke lægges til side med et “Det var så det!”

Læs oversigt og bilag i pakke 1 her og døm selv.

Jeg vil gerne bemærke, at af den dokumentation, som nu offentliggøres på UnfairModpart.dk i denne og kommende dokumentationspakker, fremgår – ud over de punkter, som de enkelte dokumentationspakker handler om – en række andre eksempler på Kammeradvokatens skyd på alt-taktik. At et punkt ikke berøres nærmere, er ikke ensbetydende med, at jeg på dette punkt har anerkendt eller anerkender SKATs og Kammeradvokatens synspunkter, tværtimod. Når visse punkter ikke berøres nærmere, skyldes det hensynet til dokumentationens omfang samt det forhold, at en redegørelse for rent retlige forhold nemt vil få karakter af efterprocedure. Både Østre Landsret og Højesteret har allerede blankt underkendt SKATs og Kammeradvokatens synspunkter.