Leder i Berlingske om konsekvenser af Peer Kølendorf-sagen

I sin leder skriver Berlingske i dag 31. marts 2016 under overskriften ”Når Skat er unfair” om skatteminister Karsten Lauritzens løfte om at stække Skats muligheder for at anke retssager: ”Karsten Lauritzens initiativ er velkomment. Ikke alle borgere og virksomheder har de økonomiske kræfter til at tage kampen op mod Skat. Nogle som medicinalvirksomheden Paranova for nylig bøjer nakken og indgår forlig, fordi der simpelt hen ikke er penge til en dyr retssag,” hedder det i lederen.

Bladet tager Peer Kølendorfs kritik af Kammeradvokatens uetiske fremfærd op og peger på dobbeltrollen som rådgiver og sagsfører på egne råd.”Skatteministeriet risikerer at blive ekspeditionskontor på grund af mangel på faglige jurister, der kan matche Kammeradvokaten, når ministeriet skal træffe beslutninger om retssager efter indstilling fra Kammeradvokaten,” skriver Berlingske.

Som løsning peger Berlingske i sin leder på, at et krav om en second opinion fra en ekstern part er oplagt, og bladet nævner ministerens Retssikkerhedsforum, der kan forholde sig til, hvornår sager er principielle. Bladet ser også en mulighed i, at politikerne tager ansvar for Skatteministeriets ankepolitik og indfører appelbegrænsning for skattemyndighederne, således at sager, hvor Skat lider nederlag over for et enigt dommerpanel, ikke kan ankes til en højere retsinstans.
Læs hele Berlingskes lederartikel under ”Omtale i medier”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *