Højesteret og Kammeradvokaten
Højesteret og Kammeradvokaten

SKAT vidste først noget om svindelaffæren Gul Feber, efter at den var gennemført, og SKAT handlede omgående, da man blev klar over sagen. Det er det billede, som Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten har ønsket at tegne i min sag. Det er usandt. Hvorfor fremførte Boris Frederiksen så denne usandhed? Er det etisk acceptabelt? Det vil vise sig. For et par år siden dukkede nødløgn op som redningskrans for chefer i Justitsministeriet. Vi kalder denne Pakke 3 for Videnløgn.

Læs oversigtsartiklen med henvisninger til dokumenterne og download dokumenterne enkeltvis efter behov bagefter.

Pakke 3 – oversigtsdokument

Københavns Byrets dom af 4. oktober 2007
SKATs medarbejdere afgiver vidneforklaringer.

SKATs forelæggelsesnotat af 26. maj 2004 til Gul Feber-aktionsgruppen
SKAT begynder ultimo 2002 at overvåge den senere Gul Feber-hovedmand og konstaterer, at hans selskab næsten udelukkende indgår svindelrelaterede handler. SKAT følger med, da selskabet opstarter Gul Feber-handlerne i november 2003.

SKATs notater af 13. januar og 2. februar 2004
SKAT er i gang med at kontrollere handlerne mellem Gul Feber-hovedmanden og den trojanske hest i Comitel.

SKATs notat af 17. februar 2004
SKAT har direkte viden om, at handelskæden er fuldstændigt cirkulær.

E-mails af 10. februar 2004
Jeg havde siden 1998 haft et samarbejde med SKAT imod momskarruseller. Min kontaktperson hos SKAT betrygger mig i, at alt er i skønneste orden. Skriver bl.a. “Tak for dit hurtige svar og det samarbejde vi har haft. Såfremt du har nogen spørgsmål der retter sig imod momskarruseller er du altid velkommen til at kontakte mig.

Referat af møde i Gul Feber-styregruppen den 14. april 2004
Gul Feber-styregruppen, hvori bl.a. Kammeradvokaten og Bagmandspolitiet deltager, diskuterer ”den formodede karrusel”, ”disse ”nye” momskarruseller” og ”karrusellen”. Gruppen kalder svindlen for ”meget aktuel og spændende”. Beslutter at tilbageholde momsrefusionen til en virksomhed (ikke Comitel).

Østre Landsrets dom
SKATs kommunikation med Comitel i marts, april og maj 2004 i forbindelse med kontroller vedrørende SKATs udbetaling af momsrefusioner for august 2003 til april 2004. “Alt ok vedrørende negativ moms”.

Situationsrapport af 1. juli 2004
Kammeradvokaten rådgiver SKAT om, at tilbageholdelse af Comitels momsrefusioner kan “medføre et ikke ubetydeligt erstatningskrav mod statskassen”. Kammeradvokaten har fundet et Work Flow Chart hos Gul Feber-hovedmanden, der beskriver en handelskæde, inden den er udført.

SKATs forslag til afgørelse af 6. december 2004
SKAT kan “forholdsvist hurtigt opdage en karrusel med komplet lukket kredsløb ved hjælp af kæderevision”. Forslaget omfatter 46 handler, som alle er i et lukket kredsløb. Det er SKATs praksis, at momsrefusioner kan nægtes (og desto mere også tilbageholdes foreløbigt) på grund af svindel i handelskæden, uanset om virksomheden medvirkede til svindlen eller overhovedet havde nogen viden om den.

SKATs processkrift 4 af 26. juli 2012
Kammeradvokaten oplyste seks gange til retten, at SKAT ikke havde nogen viden eller mistanke om svindlen, førend det var for sent, og at SKAT derfor ikke havde kunnet forhindre tabet helt eller delvist. I dette processkrift oplyser Kammeradvokaten, at “SKAT hverken har haft anledning eller adgang til at reagere på eller kontrollere indikationer på momssvigsrelateret virksomhed”.