too-many-hatsDer var en, der var to, der var tre forklaringer fra Kammeradvokaten på rådgivningen til SKAT i 2003-2004, der kunne have betydning for den sag, som Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten mente, der i 2009 skulle føres mod mig om ledelsesansvar. Og så var der for resten også forklaringen til retten i min sag. Hvordan kan Kammeradvokaten i 2004 give SKAT højst tvivlsom rådgivning og så i 2009 give sig selv 7 års fast arbejde ved at anbefale og selv føre en sag, hvorunder denne rådgivning kunne få afgørende betydning? Der er mange forklaringer og kasketproblemer at forholde sig til i denne PAKKE nummer 2, der handler om Kammeradvokatens oplysninger til SKAT om tilbageholdelse af momsrefusion.

Læs oversigtsartiklen med henvisninger til dokumenterne og download dokumenterne enkeltvis efter behov bagefter.

Pakke 2 – oversigtsdokument

Referat af møde i Gul Feber-styregruppen den 14. april 2004
Styregruppen drøfter Gul Feber-svindlen og beslutter at tilbageholde momsrefusionen for en virksomhed, der har købt varer i sagskomplekset.

Københavns Byrets dom af 4. oktober 2007
SKATs medarbejder giver vidneforklaring om, at SKAT over for en virksomhed i Gul Feber-sagskomplekset har tilbageholdt 25 mio. kr. i momsrefusioner.

Situationsrapport af 1. juli 2004
Tilbageholdelse af Comitels momsrefusioner nævnes. Kammeradvokaten advarer om, at “dette kan medføre et ikke ubetydeligt erstatningskrav mod statskassen”.

SKATs brev af 21. december 2004
SKAT tilbageholder Comitels momsrefusion for november 2004.

Berlingske Business den 12. april 2016
Kammeradvokaten oplyser i sin 1. forklaring, at Kammeradvokatens rådgivning til SKAT i 2004 om udbetaling af momsrefusion til Comitel handlede om tilbageholdelse af Gul Feber-momsen.

Kammeradvokatens hjemmeside
Kammeradvokaten oplyser i sin 2. forklaring, “Få styr på sagens fakta her”, at Kammeradvokatens rådgivning til SKAT i 2004 om udbetaling af momsrefusion til Comitel handlede om en anden moms end Gul Feber-momsen.

Kammeradvokatens præsentation til CEPOS
Kammeradvokaten oplyser i sin 3. forklaring, “FAKTA” at Kammeradvokaten “aldrig” har rådgivet SKAT om udbetaling af momsrefusion til Comitel.

SKATs processkrift 6 af 25. november 2013
Kammeradvokaten oplyste til retten, at tilbageholdelse af Comitels momsrefusioner vedrørende den trojanske hests handler med Gul Feber-selskaberne “ville kunne begrunde et ansvarsgrundlag for SKAT”.

Opkrævningslovens § 12
Lovens regel om tilbageholdelse af momsrefusioner.

Lovforslaget til opkrævningslovens § 12
Folketingets bemærkninger om, hvordan reglen skal forstås.

Opkrævningsloven med kommentarer
Sagkyndig litteratur om, hvordan reglen skal forstås.

SR-SKAT 2001.179
Told- og Skattestyrelsens Svigsbekæmpelseskontor om, hvordan reglen skal forstås.

Artikel på epn.dk den 14. december 2008
SKAT og Kammeradvokaten om, hvordan reglen skal forstås.

Hent hele pakke 2 som Zip fil