Bogen Efterspil om SKAT og Kammeradvokaten handler om retssikkerhed, og de få sider er hurtig læst.

Den 11. februar 2016 blev jeg frifundet for ledelsessvigt ved Højesteret, der stadfæstede Østre Landsrets dom på 132 sider fra 31. oktober 2014.

Hvorfor hedder bogen så ikke FRIFUNDET, og hvorfor er indholdet ikke jubel i stedet for KRITIK?

Svaret er, at det måske blev tilfældigheder, der førte til, at jeg blev pure frifundet for ledelsessvigt. Hvis ikke jeg havde gemt mails, der var 15-20 år gamle, og hvis jeg ikke på mirakuløs vis fandt et dokument, der sort på hvidt viste, at advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten talte usandt, så kunne det være gået galt,  selv om jeg intet har gjort forkert. Havde jeg tabt, var jeg blevet personligt ruineret med et erstatningskrav inklusive omkostninger på 220 mio. kr. Det er flere alvorlige kritikpunkter i sagen, der har ført til, at jeg har bedt Advokatrådet vurdere, om der ikke bør rejses en sag mod Boris Frederiksen for uetisk adfærd.

Uret skal ikke gøres til ret af statens advokat. De etiske regler gælder for alle advokater. Det handler om retssikkerhed. Det handler om, at ingen bør risikere syv år i møllen på de betingelser, jeg har oplevet. Derfor føler jeg en pligt til at reagere, selv om sagen mod mig efter syv år er slut med min frifindelse. Jeg har valgt at udgive ”Efterspil” som minibook i et lommeformat. Så er det nemt at bære retssikkerhed på sig. SKATs rolle betyder, at de 179 medlemmer af Folketinget blandt mange flere naturligvis modtager bogen.

På denne side kan Bogen ”Efterspil” downloades nedenfor. Under punktet DOKUMENTER kan henvendelsen til Advokatrådet og andre dokumenter downloades. Det er mit håb og forventning, at ”Efterspil” vil sætte den nødvendige debat i gang..

Peer Kølendorf

Læs bogen “Efterspil”